Ja està oberta la convocatòria dels Premis Ateneus 2021. Com cada any, la Federació d’Ateneus de Catalunya organitza aquesta entrega de premis, que enguany celebra la seva 32ª edició. Els premis reconeixen la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones i les empreses del país per promoure la cultura i l’associacionisme cultural.

El termini de presentació de candidatures és de l’1 de juliol fins a les 24 hores del 17 d’octubre de 2021. Només s’acceptaran les candidatures trameses via web que hagin estat presentades dins d’aquest període i que s’ajustin als requeriments
previstos al formulari de presentació disponible a www.ateneus.cat/premisateneusPodeu consultar les bases aquí.

A continuació podeu consultar els formularis per inscriure-us a les categories que es convoquen enguany:

Per a les entitats federades:

  • Comunicació associativa

Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, plans de comunicació, etc.). Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Inscriviu-vos a la categoria de Comunicació Associativa

  • Creativitat artística

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada en una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa. Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Inscriviu-vos a la categoria de Creativitat Artística

  • Jove, proposa!

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que donen suport als grup de joves, els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions juvenils o no estar associats. La proposta haurà de tenir el vist-i-plau de l’entitat on està prevista la realització de l’activitat. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Jove, proposa! 2020, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Abans del 15 de desembre de 2022, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l’activitat duta a terme. L’entitat guanyadora en l’edició anterior no podrà optar a cap premi en la convocatòria vigent.

Inscriviu-vos a la categoria Jove Proposa!

 

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l’associacionisme a la societat. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que formen part del projecte. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022.

Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Treball en Xarxa 2020, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. Abans del 15 de desembre de 2021, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l’activitat duta a terme. L’entitat guanyadora en l’edició anterior no podrà optar a cap premi en la convocatòria vigent.

Inscriviu-vos a la categoria Treball en Xarxa

 

IMPORTANT:

Tan sols es podrà presentar una única candidatura a cada categoria. Una mateixa candidatura no podrà optar a més d’una categoria. Les candidatures premiades en els darrers tres anys no es podran presentar un altre cop a la mateixa categoria si el projecte no ha sofert un canvi destacat.

Premi per a entitats NO federades: 

  • Foment de la participació 

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, majoritàriament catalana, realitzades entre l’1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. En queda exclosa l’activitat ordinària i les festes tradicionals d’interès nacional. Pot presentar-se a aquesta categoria qualsevol entitat sociocultural que no estigui federada a la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Per garantir la màxima participació, us preguem que doneu difusió d’aquesta categoria a les entitats del vostre entorn amb les que tingueu relació.

Podeu consultar les bases clicant aquí 

Inscriviu-vos a la categoria per a entitats NO federades