PARTICIPA! 

CONVOCATÒRIA OBERTA

El termini de presentació de candidatures per a la 34a edició estarà obert entre l’1 de juny de 2023 i el 16 d’octubre de 2023.
Moltes gràcies per participar-hi.

Bases 34ena edició, 2023

Consulta aquí les Bases de la 34ena edició

ENTITATS FEDERADES

Comunicació Associativa

Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, podcast, plans de comunicació, etc.). Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Inscriviu-vos

Creativitat Artística

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada per una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa. Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Inscriviu-vos

Premi Jove: Memorial Ricard Julià

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que donen suport als grup de joves, els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions juvenils o no estar associats. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte, en una sola modalitat.

El “Premi Jove: Memorial Ricard Julià”, té dues modalitats:

MODALITAT “JOVE, PROPOSA!”

Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2024 i el 30 de novembre de 2024. La proposta haurà de tenir el vistiplau de l’entitat on està prevista la realització de l’activitat. Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Jove. Memorial Ricard Julià, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. Abans del 15 de desembre de 2024, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l’activitat duta a terme.

Inscriviu-vos

.

MODALITAT “TEMPS LLIURE I VALORS”

Podran optar-hi totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023. Les iniciatives presentades han de comptar amb un projecte educatiu no formal que potenciï valors socials.

Inscriviu-vos

Treball en xarxa

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l’associacionisme a la societat. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que formen part del projecte. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Podran optar-hi totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Inscriviu-vos

ENTITATS NO FEDERADES

Foment de la participació

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, així com d’espectacles d’arrel tradicional, majoritàriament catalana, realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023. En queda exclosa l’activitat ordinària i les festes tradicionals d’interès nacional. Pot optar a aquesta categoria qualsevol entitat sociocultural que no estigui federada a la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Inscriviu-vos