PARTICIPA! 

CONVOCATÒRIA OBERTA

ENTITATS FEDERADES

Comunicació Associativa

Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, podcast, plans de comunicació, etc.). Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Creativitat Artística

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada per una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa. Podran optar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Premi Jove: Memorial Ricard Julià

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que donen suport als grup de joves, els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions juvenils o no estar associats. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte, en una sola modalitat.

El “Premi Jove: Memorial Ricard Julià”, té dues modalitats:

MODALITAT “JOVE, PROPOSA!”

Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2025 i el 30 de novembre de 2025. La proposta haurà de tenir el vistiplau de l’entitat on està prevista la realització de l’activitat. Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Jove. Memorial Ricard Julià, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya. Abans del 30 de novembre de 2025, les entitats premiades hauran de presentar una memòria justificativa de l’activitat duta a terme.

.

MODALITAT “TEMPS LLIURE I VALORS”

Podran optar-hi totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024. Les iniciatives presentades han de comptar amb un projecte educatiu no formal que potenciï valors socials.

Treball en xarxa

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l’associacionisme a la societat. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que formen part del projecte. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Podran optar-hi totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

ENTITATS NO FEDERADES

Foment de la participació

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, així com d’espectacles d’arrel tradicional, majoritàriament catalana, realitzades entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024. En queda exclosa l’activitat ordinària i les festes tradicionals d’interès nacional. Pot optar a aquesta categoria qualsevol entitat sociocultural que no estigui federada a la Federació d’Ateneus de Catalunya.