PARTICIPA! 

CONVOCATÒRIA TANCADA

El termini de presentació de candidatures per a la 33a edició va estar obert entre l’1 de juny de 2022 i el 15 d’octubre de 2022.
Moltes gràcies per participar-hi.

Bases 33ena edició, 2022

Consulta aquí les Bases per a entitats federades de la 33ena edició

ENTITATS FEDERADES

Comunicació Associativa

Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, plans de comunicació, etc.). Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Inscriviu-vos

Creativitat Artística

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada en una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa. Es poden presentar totes aquelles activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Inscriviu-vos

Jove, proposa!

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que donen suport als grup de joves, els quals poden pertànyer a les seves pròpies seccions juvenils o no estar associats. La proposta haurà de tenir el vist-i-plau de l’entitat on està prevista la realització de l’activitat. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023. Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Jove, proposa! 2022, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Inscriviu-vos

Treball en xarxa

Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l’associacionisme a la societat. Les candidatures han de ser presentades per les entitats federades que formen part del projecte. Cada entitat només podrà presentar i participar d’un sol projecte. Les activitats proposades hauran de ser realitzades entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023.
Tant en la realització com en la difusió de l’activitat caldrà fer constar que l’entitat ha estat guanyadora del Premi Treball en Xarxa 2022, convocat per la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Inscriviu-vos

ENTITATS NO FEDERADES

Foment de la participació

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, majoritàriament catalana, realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022. En queda exclosa l’activitat ordinària i les festes tradicionals d’interès nacional. Pot presentar-se a aquesta categoria qualsevol entitat sociocultural que no estigui federada a la Federació d’Ateneus de Catalunya.

Inscriviu-vos