GUARDONATS 31A EDICIÓ 2020

Comunicació associativa
Creativitat artística
Capacitat d’innovació
Jove! proposa
Treball en xarxa
Foment de la participació
La pandèmia no ens atura